مشکلات بسته بندی در ایران عبارت اند از :

 1. فقدان فرهنگ و باور جامعه نسبت به بسته بندی
 2. کمبود دانش بسته بندی در صنایع
 3. کمبود امکانات بسته بندی و واحد ها و کارخانه جات بسته بندی و استفاده غیر بهینه از امکانات موجود در کشور
 4. استفاده از مواد نامرغوب در تولید بسته ها
 5. عدم رعایت استاندارد های بسته بندی و فقدان استقرار استاندارد
 6. کمبود امکانات چاپ روی بسته ها یا محدودیت های فرهنگی جهت چاپ
 7. توجه ناکافی به جدابندی کالا ها
 8. جدید بودن علم بازار یابی در ایران به عنوان مرجع بسته بندی
 9. در حال توسعه بودن ایران و شناخته شدن به عنوان فروش فله ای
 10. هزینه های بالای بسته بندی در ایران. تقریبا 35% بهای فروش
 11. ماشین های بسته بندی قدیمی
 12. عدم تحقیقات بازار در مورد بازار هدف

مطالب مرتبط

اشتراک گذاری این صفحه در شبکه های اجتماعی

فهرست