شرکت فراداده بعد سوم زنگان در سال 1395 در اداره ثبت شرکتهای استان زنجان به شماره 11617 به ثبت رسانده شده است وبه همراه یک تیم متخصص در زمینه طراحی گرافیک فعالیت خود را آغاز نمود.

زمینه فعالیت مجموعه طراحی و اجرای انواع بسته بندی میباشد.

فهرست